Autoshkolla Shqiptare Full For PC Windows, Mac -How To Free Download

[kkstarratings]

Get Autoshkolla Shqiptare Full For PC, it is fully free to download and install on every Computer OS like Windows (exe) and Mac (dmg). The latest and updated version of Autoshkolla Shqiptare Full app is now suitable for 32bit and 64bit Computer.

Download & ScreenShots:

How To Download Autoshkolla Shqiptare Full App for PC To Install on Windows, Mac

The Autoshkolla Shqiptare Full software may be useful for you. So we shared the pro level method for PC user. A lot of Android Apps have EXE or DMG edition. But some app is not available on the field of computer OS. With an App player (emulating engine), you can run of Autoshkolla Shqiptare Full APK on Windows 10 and Mac.

  1. Take the decision to which emulator you should prefer from below.
  2. Popular emulators available there: BlueStacks.com, BigNox.com etc
  3. Simply download and install emulator and Login on Google Play Services.
  4. Play Store will offer you to directly install Autoshkolla Shqiptare Full app on Computer via emulator

Which Are The Main Features Of Autoshkolla Shqiptare Full Software

Libri i patentes Shqip!
Aplikacioni ‘Autoshkolla Shqiptare’ mund të quhet me plot gojë LIBRI DIXHITAL I PATENTES!
Konsultuar me profesorët më të mirë të autoshkollave në Shqipëri,ky aplikacion shërben si një parapërgatites absolut per testimin teorik te patentës.
Në brendësi të tij përfshihen:
1) Përgatitja teorike.
2) Testi i autoshkollës (Zyrtar)!
3) Teste sipas kategorive (21 kategori)!
4) Statistika per testet e kryera!
5) Rishikoni testet e kryera në çdo kohë.
5) Mundësia për të kryer Sfida me miqtë tuaj.
6) Lista e autoshkollave në mbarë trevat Shqipfolëse (Lista po popullohet…)

Ky aplikacion i destinohet jo vetëm kursantëve të autoshkollave por edhe të gjithë atyre drejtuesve aktual qe tashme e kanë marrë lejedrejtimin,pasi në brendësi të tij gjenden rregullat dhe udhëzimet per cdo përcaktim dhe sinjalistik rrugore, te cilat mund t’ju duhen në cdo rrast paqartësie në rrugë.
Madhësia e tij është vetëm 7MB, dhe cdo e dhënë që ai përmban nuk ka nevojë për INTERNET.
Pra, pasi ju ta keni shkarkuar, do te keni mundesinë të vazhdoni guiden teorike ne cdo vend pa u shqetësuar aspak per praninë e internetit.

What’s New Found On Newly Released version Of Autoshkolla Shqiptare Full Software

Permiresimi i performances

Disclaimer for Autoshkolla Shqiptare Full App

surefiresoftware.com is not claiming the ownership of Autoshkolla Shqiptare Full software. We are not the affiliated partner even! Every element of this app like images, ss, and logos are the property of its developer.

We do not share the Autoshkolla Shqiptare Full EXE/DMG/APK directly on our server. On every guide, we have recommended the official app store of the Autoshkolla Shqiptare Full app.

Related Apps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PlayStorehttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.autoshkollashqiptare.autoshkollashqiptareUrl